thetastefood

No Image

เมนูอาหารสายยาง สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน

เมนูอาหารสายยาง สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน ในปัจจุบันอาหารมีอยู่หลากหลายรูปแบบ หน้าตาน่ารับประทาน เป็นที่น่าสนใจอยู่หลายแบบ และอาหารที่นิยมรับประทานนั้นมักจะมีโทษมากกว่าประโยชน์ จะมีประโยชน์อย่างเดียวนั้นคืออร่อยติดใจทำให้อยากรับประทานอีก ประชาชนชาวไทย ในปัจจุบัน ประสพปัญหาโรคอ้วนลงพุงอยู่มาก


No Image

อาหารทางการแพทย์สามารถใช้เป็น อาหารสายยาง แก่ผู้ป่วยได้หรือไม่

อาหารทางการแพทย์สามารถใช้เป็น อาหารสายยาง แก่ผู้ป่วยได้หรือไม่ อาหารทางการแพทย์ เป็นอาหารสำหรับใช้เป็นโภชนาการบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ซึ่งในผู้ป่วยที่ร่างกายขาดพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นจากโรคหรือภาวะต่างๆ สิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและความต้องการอย่างเหมาะสมนั่นก็คืออาหารทางการแพทย์ ในปัจจุบันอาหารทางการแพทย์มีให้เลือกหลากหลายชนิดและมีหลากหลายสูตรเพื่อให้เลือกให้เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วย