idolsmiledental

No Image

รู้ไว้ป้องกันได้ ! ความเสี่ยงในการจัดฟัน

รู้ไว้ป้องกันได้ ! ความเสี่ยงในการจัดฟัน เชื่อว่าหลายๆท่านคงมองเห็นด้านดีของการจัดฟัน ซึ่งเป็นการรักษาทางทันตกรรม เพื่อให้ฟันของท่านที่มีความผิดปกติกลับมาเรียงตัวเป็นระเบียบสวยงามได้ โดยการใช้อุปกรณ์ทางทันตกรรม


No Image

เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ การจัดฟัน

เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ การจัดฟัน การเข้ารับการจัดฟัน ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเรียงตัวของฟันที่ไม่สมดุลกัน ให้เรียงตัวกันอย่างเหมาะสม สบฟันได้ตามปกติ รวมทั้งตำแหน่งขากรรไกรมีความเหมาะสม ไม่เพียงเท่านั้นการจัดฟันยังเป็นการป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับช่องปากในอนาคตได้ด้วย