idolsmiledental

No Image

เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ การจัดฟัน

เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ การจัดฟัน การเข้ารับการจัดฟัน ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเรียงตัวของฟันที่ไม่สมดุลกัน ให้เรียงตัวกันอย่างเหมาะสม สบฟันได้ตามปกติ รวมทั้งตำแหน่งขากรรไกรมีความเหมาะสม ไม่เพียงเท่านั้นการจัดฟันยังเป็นการป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับช่องปากในอนาคตได้ด้วย